Město Blansko a sbory dobrovolných hasičů - část II.

02.04.2010 09:35

Přinášíme další z článků na internetových stránkách města Blanska, který se týká dobrovolného hasičstva v našem okolí. Tentokrát se zaměřením na samotné sbory, jejich činnost a plány do dalších let. "Mrkneme" na vše, co projednávali na své schůzi zástupci sborů v okrsku Blansko.

Dobrovolní hasiči okrsku Blansko bilancovali

5. března 2010

V sobotu 20. únoru se v Dolní Lhotě sešli velitelé a starostové SDH okrsku Blansko, aby na okrskové Výroční valné hromadě zhodnotili svoji činnost za rok 2009. Jen pro zmínku uvedu, že do okrsku Blansko patří SDH Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Obůrka, Olešná, Spešov a SDH Těchov.

Úkolem této schůzky zásatupců jmenovaných SDH bylo vyhodnotit plán práce za rok 2009, zkontrolovat splněné a nesplněné úkoly, vyhodnotit proběhlé soutěže v požárním sportu a činnost jednotlivých sborů. Tato schůze byla navíc "obohacena" o volbu nového výboru okrsku, protože rok 2010 je rokem volebním.

Schůzi zahájil dosavadní starosta okrsku br. Daněk, který přednesl zprávu o činnosti. Kladně vyhodnotil uspořádání I. kola soutěže v požárním sportu konané na Obůrce a vyzdvihl vítězná družstva – muži a ženy z Těchova, kteří postoupili do okresního kola. V okresním kole se ženy z Těchova umístili na pěkném 4. místě, muži obsadili 7. místo. Ve své zprávě rovněž poděkoval vedoucím kolektivů mladých hasičů na Těchově a na Olešné, kde se věnují výcviku a práci s mladými hasiči. Kladně bylo také hodnoceno uspořádání námětového cvičení v Dolní Lhotě, které bylo zaměřeno na součinnost velitelů JSDH při zajištění dálkové dopravy vody na určené místo.

V následující diskuzi velitelé a starostové jednotlivých SDH podali informaci o činnosti sborů v oblasti požární ochrany, v oblasti kulturní a společenské nebo pomoci obcím. Bylo konstatováno, že se také postupně daří v okrsku nahrazovat starou techniku novou a zlepšovat výstroj a výzbroj JSDH a všichni byli za jedno v tom směru, že je nutné v takovém trendu pokračovat, protože záchrana majetku a zdraví občanů je hlavním posláním hasičů při likvidaci vzniklých událostí. Bohužel v některých sborech se projevuje generační problém, starších ubývá a těžko se daří získávat nové mladé hasiče pro tuto dobrovolnou, ale zodpovědnou a náročnou práci.

Protože je letošní rok rokem volebním na všech stupních SH ČMS, byli na této výroční valné hromadě zvoleni také noví funkcionáři okrsku. Starostou okrsku byl zvolen p. Milan Křivánek z SDH Olešná, velitelem okrsku p. Jaroslav Procházka z SDH Spešov.

Místostarosta okrsku a člen VV OSH Blansko br. Musil přednesl návrh plánu činnosti okrsku na r. 2010 a jménem výkonného výboru OS HČMS poděkoval všem za práci v minulém roce, ať už to bylo při likvidaci požárů, odstraňování následků po přívalových deštích, zprůjezdnění cest od popadaných stromů po větrných smrštích nebo pří výchově mladých hasičů.

Za VV OSH Blansko vystoupil v diskusi delegovaný zástupce p. Dvořáček Miroslav z SDH Olomučany. Poděkoval dobrovolným hasičům okrsku za činnost v minulém funkčním období a popřál nově zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v této činnosti.

Po schválení Plánu činnosti na r. 2010 a Usnesení byla VV hromada okrsku ukončena.

 za VV okrsku Blansko Milan Křivánek, starosta okrsku Blansko

Diskuse k tomuto článku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek