O požárním sportu a jeho historii

26.03.2010 09:02
Hasič musí být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný. I to je důvod, proč vznikl požární sport, jehož disciplíny obsahují sice jen malou část toho, co musí hasič u zásahu zvládnout, ale projeví se zde jeho fyzická a v mnohých případech i psychická zdatnost. Jde o překonávání nejrůznějších překážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové spolupráce.

 

První soutěž v požárním sportu se uskutečnila roku 1937 v bývalém SSSR. V roce  1945 byla vypracována první pravidla soutěží v požárním sportu a jejich obsahem byly následující disciplíny - výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami, umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže, požární štafeta 6 x 100 m, požární útok a tzv. dvojboj (výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami). Pouze pro zajímavost uvádíme, že discipina štafeta 6 x 100 m se skládala celkem z šesti úseků, přičemž: 

  • 1.úsek – běh 100 m z toho 25 m v ochranném oděvu
  • 2.úsek – překonání domečku skládacím žebříkem
  • 3.úsek – překonání bariery 2 x 2 m
  • 4.úsek – hadice, rozdělovač, tzv. past na myši – plížení na vzdálenost 10 m pod laťkami ve výšce 50 cm od země
  • 5.úsek – hašení hasicím přístrojem, překonání kladiny
  • 6.úsek – překonání velké bariery o výšce 3,5 m pomocí nastavovacího žebříku

Další zajimavostí byly disciplíny - umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže, kde dvojice závodníků vyběhla ze vzdálenosti 32,25 m od věže. V první fazi vyjmula vysunovací žebřík umístěný na požárním vozidle a běžela s ním do prostoru věže. Jeden ze závodníků ustavil žebřík a zároveň provedl vysunutí, druhý závodník provedl výběh po žebříkové sadě do 3.podlaží cvičné věže.

Běh na 100 m s překážkami – o proti současnému běhu na 100 m s překážkami byl doplněn o přenášení figuriny o váze 60 kg.

 

V období let 1945-63 byly prováděny různé úpravy v provádění jednotlivých disciplín. Změnilo se rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy v požární štafetě a v běhu 100 m s překažkami. V roce 1948 bylo v disciplíně běh 100 m s překážkami zrušeno přenašení figuriny o váze 60 kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami. V požární štafetě 6 x 100 m byl zrušen 1.úsek – běh na 100 m, z toho 25 m v ochraném oděvu.

V roce 1954 se mění disciplíny v běhu 100 m s překážkami a v požární štafetě 5 x 100 m. Bylo zrušeno překonání velké bariery o výšce 3,5 m (zmenšila se možnost úrazů) a tzv. pasti na myši. Zrušení těchto překážek umožnilo předvádět složité technické úkony při vysoké rychlosti a požární sport se stal divácky zajimavější.

V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny - výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku, běh na 100 m s překážkami, umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže, požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé hapaliny, dvojboj a požární útok.

 

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářádí, které platí až do součastnosti.
V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR předvedlo ukázkové vystoupení na 3. mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF (Comité Technique International de prevntion et d´ extinction du Feu - Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů ), které proběhlo v Jugoslavii. Federace požárního sportu SSSR navrhla CTIF zahrnutí požárního sportu do programu mezinárodních soutěží. CTIF tento návrh přijala a požární sport byl zahrnut do programu mezinárodních soutěží CTIF.

V roce 1968 proběhly v Leningradě (SSSR) první mezinárodní závody. Do programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes, a to výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku, běh na 100 m s překážkami, požární štafeta 4 x 100 m, požární útok, dvojboj (součet výsledného času ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek).

Závodu se zúčastnilo 5 družstev v celkovém hodnocení: SSSR, NDR, Rumunska, Bulharska, ČSSR.

V roce 1973 se konalo sympozium CTIF v Brně v ČSSR. Na tomto sympoziu bylo přijato rozhodnutí konat soutěže CTIF v požárním sportu jednou za 4 roky - CTIF se tak stal pravou hasičskou olympiádou.

 

Z toho článku jsete určitě postřehli, že požární sport  prošel značným vývojem. Dá se říci, že jeho počátky si trochu převzala v současnosti velice populářní disciplína pro hasiče, kterou je tzv. železný hasič - TFA (Toughest Firefighter Alive).

 

*část textu pževzata a upravena z: www.hasicikostelec.estranky.cz