Soutěž: Hlídky mladých zdravotníků

03.05.2010 15:53

Mladí hasiči se zúčastní již podruhé soutěže, která je určená pro školy a sdružení pracující s mládeží. Soutěž, která je zaměřená především na oblsat první předlékařské pomoci, pořádá již po několikáté Český červený kříž, oblastní spolek Blansko. Naši mladí hasiči se soutěže vůbec poprvé zúčastnili vloni a předvedli, že se nemusí bát poskytnout první pomoc.

Termín: 12. května 2010 od 9 hodin

Místo: Blansko, sportovní ostrov

Soutěž je rozdělena do dvou základních kategorií - I. stupeň (1. - 5. třída ZŠ) a II. stupeň (6. - 9. třída). Přičemž kategorie jsou rozdílné především svojí obtížností pro ošetření. Soutěží se zpravidla v pěti disciplínách, z toho ve třech případech musí školáci zvládnout poskytnout první pomoc a ve dvou dalších případech obvazovou techniku a transport zraněných. Minulý rok se soutěž uskutečnila na hřišti TJ ČKD a v jeho okolí mezi bytovými domy, kde byla zřízena jednotlivá stanoviště, na nichž museli mladí zdravotníci řešit zadané úkoly (bezvědomí, krvácení, poranění páteře, úpal, uštknutí zmijí, zlomeniny, atp.). Jednotlivé úkony, které museli provést, byly bodované a za každé správné použití materiálu, správný postup získávali nebo ztráceli body.

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků má dlouhou historii. Má postupová kola, takže vítězná družstva jdou do kraje a v případě úspěchu následně do celostátní soutěže. To se loni povedlo i družstvům z Blanenska, která v celostátním kole skončila na 5. a 6. místě. Loni se na soutěži se podílel také Besip s nesoutěžním stanovištěm s otázkami z dopravní výchovy.

Mladí hasiči se bohužel na bedně neumístili, ale vzhledem k tomu, že soutěžili poprvé nabrali potřebné zkušennosti. Tyto zkušennosti jistě využijí právě na letošní ročníku. Mladší kategorii loni 3. místo uniklo pouze o chloupek, zbytečným zaváháním na jednom ze stanovišť. Chuť si ale spravili jak mladší, tak i starší kategorie, když v soutěži dopravní výchovy od Besipu jednoznačně kralovali. Obsadili v maldší kategorii 3. a 1. místo kluci a absolutního vítěze a v kategorii starších pak 2. místo (kluci).

 

Související články:

Soutěž: Hlídky Mladých zdravotníků - jak to dopadlo? (23. 5. 2010)