Výjezd 2.6/2010 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

13.06.2010 02:30

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 2), OA (1 + 3)

Popis: Jedná se o uvolněnou střešní krytinu na objektu rodinného domu. Průzkumem zjištěno, že byla stržena část střešní krytiny ze střechy RD, část krytiny je uvolněná a hrozí pádem. Jednotky na místě v počtu 1 + 2, nedostatek sil a prostředků - povoláni další členové JSDH. Členové na místě - jednotka pracuje v počtu 1 + 6. Velitel jednotky zajišťuje prostřednictvím dalších členů týlové zabezpečení jednotky - vyžádána strava. Pomocí vysunovacího žebříku vstoupíme na střechu a pomocí jištění budeme provádět prozivorní opravu střechy. Použita plachta, plachta připevněna, střecha opravena a objekt předán majiteli. Jednotka se vrací zpět na základnu.