Historie - počátky sboru

Psal se rok 1928. Sbor dobrovolných hasičů v Blansku se na svém pravidelném zasedání v tomto roce usnesl založit v obci Olešná pobočku blanenského sboru a zapůjčit do této obce ruční stříkačku. Starosta blanenského sboru p. František Havelka tento návrh přednesl tehdejšímu starostovi obce Olešná p. Aloisu Urbanovi, který záležitost tlumočil na schůzi obecního zastupitelstva. Za účelem projednání tohoto návrhu byla na 7. června 1928 svolána schůze se zástupci blanenského sboru - starosta sboru Havelka František, náměstek sboru Gruber Stanislav, podnáčelník Gruška R., zbrojíř Handl Matěj a zástupce Hasičské pojišťovny Kužel B. Nabídka založení hasičského sboru byla tehdy přijata s velkým nadšením. Nesouhlasili však se zřízením pobočky, ale na posvětili návrh bratra Richarda Svítila na založení samostatného hasičského sboru.

Přišel tak 8. srpen 1928 a do šenkovny hostince p. Bedřicha Hrazdíry byla svolána veřejná schůze, na které byl za přítomnosti celé obce uveden místní hasičský sbor v život.

Za starostu byl zvolen bratr Kyzlink Jan st. a do výboru byli zvoleni Urban Alois jako místostarosta, Svítil Richard – jednatel, Streit Vojtěch a Siegl Jozef st. jako členové výboru. Do technického výboru (dřívější pojmenování pro dnešní zásahovou jednotku) byli navrženi a zvoleni Dvořák Jozef do funkce náčelníka, Svoboda Jan – podnáčelník, Kyzlink Jan ml. - četař, Víšek Roman – četař, Moll Antonín – zbrojíř. Mimojiné byla ustanovena fukce pokladníka, které se ujal br. Siegl

Za činné členy se tehdy přihlásili i další spoluobčané - Bajza Vincenc ml., Dvořák Jozef, Kotlán Jozef, Kučera František, Kyzlink Jan, Moll Antonín, Moll Jozef, Siegl Jozef ml., Skoupý František, Svoboda Jan, Víšek Martin, Víšek Roman a za přispívající členy se přihlásili Bajza Vincenc st., Bureš Karel, Doležel Václav, Hrazdíra Bedřich, Křivan Fratišek, Křivan Josef, Kyzlink Jan st., Moll August, Olbert Heřman, Pavlon Jan, Polák Adolf, Skoupý Jan, Skoupý Karel, Skoupý Richard, Streit Vojtěch, Svítil Antonín, Ševčík Alois, Urban Alois, Urban Jozef st. a Urban Jozef ml. Toto všechno jsou lidé, bez nichž by náš sbor pravděpodobně nevznikl a proto, i když uý¨ž nyní nejsou mezi námi, jim patří nesmírný dík!

Na první vlané hromadě konané v únoru 1929 byly funkce sboru doplněny volbou revizorů, smírčí komise a samaritánské služby. Za revizory účtů byli zvoleni Křivan František st. a Moll Augustin, do smírčí komise Urban Alois, Křivan Josef st. a Víšek Bedřich a do smaritánské služby se přihlásili Moll Josef, Novotný Vojtěch, Svoboda Jaromír, Skoupá Anna, Sieglová M.

Tolik úvodem o vzniku našeho sboru a nyní pro lepší přehled jsme rozdělili historii do několika období.