Činnost sboru v letech 1989 - 2004

17. listopadu 1989 došlo v Československé republice ke změně politického systému.  Tato změna se dotkla i organizace Svazu požární ochrany ČSR. V červnu 1990 se mění název organizace na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a každý člen sdružení je zároveň i členem Sboru dobrovolných hasičů u kterého působí. 

Na počátku 90. let se činnost našeho sboru zaměřovala zejména na provádění preventivních prohůídek a drobnou kulturní činnost. Praktický výcvik družstva byl omezen, protože sbor neměl potřebnou techniku a byla ztížena dostupnost vodního zdroje. V roce 1993 Sbor oslavil 65. výročí svého vzniku a při této příležitosti se nám dostalo nabídky hasičského auta Robur s motorovou stříkačkou PS12 od Městského úřadu Blansko. Sbor tuto šanci přijal s nadšením a dne 24.8.1993 bylo auto dovezeno. Získání vlastního hasičského auta znamenalo pro sbor zvýšení aktivity.

V roce 1994 se začalo jednat s Městským úřadem v Blansku o pronájmu budovy Obecního domu hasičskému sboru, což bylo roku 1995 se souhlasem členské základny uskutečněno a i v současnosti je Sbor správcem budovy. 

Z dalších akcí sboru v tömto období bychom mohli uvést účast na výsadbě stromků okolo skládky odpadu na Olešné v roce 1990 a brigádnickou výpomoc při opravě kapličky. Pro zlepšení finanční situce sboru byl prováděn sběr železného šrotu a papíru. V srpnu 1990 vznikl požár slámy na poli za zbrojnicí, který byl zapříčiněn jiskřením na vysokém napětí elektického vedení. Požár zlikvidovali členové sboru společně s občany obce. Zemědelské družstvo po našem upozornění vyslalo traktory s pluhem který zaoral ložisko požáru, aby se oheň nerozšiřoval.

V létě 1997 zasáhly Česko, resp. především území Moravy rozsáhlé povodně. Rozvodněná řeka Svitava zatopila ulici Svitavskou, Poříčí a Vodní v Blansku a 5 našich členů ochotně pomáhalo při čerpání vody ze sklepů obytných domů.

Po roce 2000 začala činnost Sboru upadat. To především z toho důvodu, že dosloužil zásahový vůz Robur. Ten již nebyl schopen projít technickou kontrolou a byl sboru odebrán. Činnost Sboru byla omezena na pořádání plesů a jiných kulturních akcí.

O dalším a aktuálním dění ve sboru si můžete přečíst v sekci současnost a nebo úplné aktuální novinky v sekci novinky. Tak neváhejte a koukejte :D