Složení výboru SDH Olešná

SDH Olešná má v současné době 11 členný výbor. Současné složení výboru bylo odhlasováno v tajném hlasování na výroční valné hromadě, která proběhla 10. 1. 2010. Tento výbor byl zvolen na období 5 let a v následujícím složení:

Milan Křivánek

starosta sboru

člen SDH od:

ve výboru od:

člen okrskového výboru od r. 2005

starosta okrskového výboru od r. 2010

ing. Luděk Zouhar, PhD. 

náměstek starosty sboru

člen SDH od:

ve výboru od:

Josef Ševčík

velitel sboru

člen SDH od:

ve výboru od:

člen okrskového výboru od r. 2010

Jaromír Křivan

velitel jednotky SDH

člen SDH od:

ve výboru od:

člen okrskového výboru od r. 2005

Miloslava Kupková

jednatel

člen SDH od:

ve výboru od:

ing. Josef Moll

pokladník

člen SDH od:

ve výboru od:

Jan Sedlák

strojník

člen SDH od:

ve výboru od:

Bc. Vlastimil Svoboda

zástupce kolektivu mladých hasičů

člen SDH od:

ve výboru od:

Tereza Varhánková

zástupce družstva žen

člen SDH od:

ve výboru od:

Dušan Minárik 

člen

člen SDH od:

ve výboru od:

Zdeněk Šamalík 

člen

člen SDH od:

ve výboru od: