Krizové stavy. O co se vlastně jedná a k čemu slouží?

17.06.2010 14:01

Krizové stavy jsou slova, která v posledních letech slyšíme pořád více a více v médiích. Víme, ale o co se vlastně jedná? Pokud ne, určitě si přečtěte tento článek, který jsem pro Vás připravili jako reakci na události posledních let.

Krizové stavy existují celkem čtyři:

  • stav nebezpečí,
  • nouzový stav,
  • stav ohrožení státu a
  • válečný stav.

Tyto stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací, což je mimořádná událost, která ohrožuje ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí a takovou vzniklou situaci není možné vyřešit běžně dostupnými prostředky záchranného systému.

 

Krizový stav

Vyhlašuje

Pro území

Nejdelší doba trvání

stav nebezpečí

hejtman kraje

celý kraj nebo část kraje

30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády)

nouzový stav

Vláda ČR

celý stát nebo omezené území státu

30 dnů (prodloužení jen se souhlasem poslanecké sněmovny)

tav ohrožení státu

Parlament ČR na návrh Vlády ČR

celý stát

není omezeno

válečný stav

Parlament ČR

celý stát

není omezeno

 

A co to vlastně znamená pro mě jako občana?

Krizový stav může bezodkladně omezit komukoliv jeho základní lidská práva dané Ústavou a Základní listnou lidských práv a svobod - tj. může omezit vstup, volnost pohybu, zakázat vycházení, vstup do lesů, rozdělávat oheň, plýtvat vodou, umývat vozidla, apod. Ale není to jen o omezení vašich práv. Orgánům státní správy a samosprávy tento stav umožňuje v rámci nastalé situace urychlovat a zkrátit dobu výběrového řízení, získat rezervní finance a prostředky určené k těmto událostem  a veliteli zásahu dává mnohem větší pravomoce. Může vám být dokonce nařízena osobní výpomoc.

 

Jaký je nejčastěji vyhlašovaný krizový stav? Stav nebezpečí!

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

Nouzový stav (neplést se se stavem nouze, který je vyhlašován v energetice) je vyhlašován ve chvíli, kdy mimořídná událost nabere rozsahu na značném území ČR a nebo překračuje hranice jednoho či více krajů. Ostatní stavy jsou záležitostí spíše vojenské a bezpečností situace, tj. válečný stav a stav ohrožení státu.

 

A kdy se s takovými stavy můžeme setkat?

Rozsáhlé nebo bleskové povodně. Hrozící sesuvy půdy. Přerušení dodávek elektrického proudu či surovin nezbytných pro život, apod.

 

Dopufejme, že do budoucna se jich bude vyhlašovat co nejméně a pokud bude vyhlášen, pak je to pro bezpečnost osob a zajištění jejich základních potřeb, proto dodržujte pokyny stanovené v nařízení, které je vydáno. Ulehčíte tím i práci zasahujícím jednotkám.

Diskuze k tomuto článku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek