Město Blansko a sbory dobrovolných hasičů - část III.

04.04.2010 09:24

Každé město je povinno, ze zákona o požární ochraně, zabezpečit v obci požární ochranu. To pro město znamená povinnost zřídit jednotku SDH a nebo zabezpečit PO jiným způsobem. Město Blansko má zřízeno sedm jednotek dobrovolných hasičů. Jsou to jednotky v městských částech Těchov, Obůrka, Horní Lhota, Dolní Lhota, Olešná, Klepačov a Lažánky.

Dobrovolní hasiči v městských částech

23. března 2010

Z výpisu obcí je tedy zřejmé, že v samotném městě Blansku dobrovolní hasiči schází. Tento nedostatek je ale vyřešen tak, že pro zásahy na území samotného města Blanska je využíváno jednotky dobrovolných hasičů z Těchova. „Jednotka v Blansku zanikla již dávno, někdy před rokem 1980. Dle vyjádření města by si  vše vyžadovalo značné finanční investice v řádech milionů korun, které není obzvláště v dnešní době možné zajistit. Zde však jistě stojí za zmínku to, že v dnešní době jsou značné finanční prostředky poskytovány z Jihomoravského kraje a rozpočty obcí na tyto prostředky pouze přispívají. Navíc zřízení samotné jednotky pak může i finanční prostředky samotné obci ušetřit. Bohužel město Blansko neumí svoje jednotky k těmto věcem využívat a raději zaplatí firmám za činnost, kterou by jednotky mohli provést dá se říci zadarmo. Odměnou pro členy těchto jednotek, kteří vykonávají tuto činnost zpravidla zcela zdarma je nákup nové techniky, příchod nových a mladých členů k samotnému sboru a radost z toho, že tato činnost je skutečně k něčemu.

Pokud si to upřesníme, tak jednotky jsou schopné provést různorodou činnost, tj. od odstranění spadlých stromů, odstranění nebezpečných stavů - např. v zimě shazování sněhu z městských budov přes zajistění pořadatelské činnosti jako např. první pomoc, požární hlídky při akcích organizovaných městem, pročištění kanalizací pomocí techniky a konče přínosem zážitků i pro ty nejmeší při jejich dnech - možnost ukázek a cvičení hasičů. Bohužel k těmto účelů se zatím nestalo, že by jednotky města byly někdy využity a proto může někomu přijít, že jsou zbytečné.

Jednotky spadají do kategorie jednotky požární ochrany V (pět), tzn. že mají na starost např. následné požáry nebo technické zásahy na území obce. Hasiči z Olešné odstraňují popadané stromy, zajišťují průjezdnost silnic, hasiči z Dolní Lhoty zase čistí koryto řeky Svitavy, především v oblasti jezu.

Financování jednotek dobrovolných hasičů probíhá především z rozpočtu Města. Město Blansko za poslední tři roky investovalo na provoz a zajištění akceschopnosti hasičských jednotek 1.243 tis. Kč. Pro jejich financování je rovněž využívána možnost získání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. V posledních letech se podařilo získat statisícové dotace povětšinou investičního charakteru. V roce 2009 se podařilo získat investiční dotaci z JmK ve výši 500 tis. Kč a neinvestiční  250 tis. Kč. Za tyto prostředky byla pořízena přenosná motorová stříkačka pro SDH Horní Lhota a Dolní Lhota. SDH Olešná obdržel novou výstroj a výzbroj. Z městského rozpočtu se přispívalo více jak 220 tis. Kč. Na rok 2010 má Město zažádáno o dotaci ve výši 100 tis. Kč.

Nikdo nenamítá, že finanční prostředky z města jsou malé, ale ve srovnání např. s jinými a menšími obcemi je tato finanční garance skutečně zanedbatelné, ale buďme rádi za to co je. Částka za tři roky v přepočtu na dvaceti tisícové město a 7 jednotek je dle názoru hodně lidí skutečně zanedbatelná. Však si spočítejte kolik připadne peněz na rok jednomu sboru? Asi budete překvapeni částkou cca 60 tis. korun. A to jsou  finance na provoz budovy, její opravy, školení a náhradu za ušlou mzdu v případě výjezdu, pojištění a provozní náklady. Při takové částce pak dojde k tomu, že na vybavení samotné jednotky už nejdou peníze - nebýt Jihomoravského kraje a nemalého přísunu peněz od sponzorů by mnohdy jednotka nemohla fungovat. A opět narážíme na obětavost členů, kteří leč by nemuseli shání městu sponzory na vybavení technikou, aby jednotka byla pro jejich občany skutečně využitelná. V porovnání např. s menším městem Rájec-Jestřebí, které má celkem 3 jednotky a přispívá ročně částkou kolem 500 tis. korun, ještě menší Senetářov např. ročně dává částku kolem 150 tisíc, Adamov pak 1. 500 tis. na rok a  tak bychom mohli pokračovat.

A jak bylo zmíněno dobrovolní hasiči, to není jen ochrana majetku a výjezdy, ale podílí se také na kulturním, sportovní a společenském životě v obci. Pořádají taneční zábavy, organizují dny dětí, brigády, starají se, o co je potřeba. Aktivní jsou např. hasiči na Klepačově, kde loni opravili a seřídili zvoničku a to vše jsou finance ušetřené městu.

Hovoří se tom, že sbory dobrovolných hasičů stárnou. Základny mají i přes 50 členů, ale smlouvu s Městem má jen několik vybraných z nich. I když by zájem pracovat v jednotce mělo třeba i více lidí, město více jak devět členů v jednotce nepovolí (minimum dané zákonem).

Diskuse k tomuto článku

Dotace pro JSDH okrsku Blansko

Datum: 03.11.2010 | Vložil: Milan Křivánek

S uvedeným článkem souhlasím, ale nechci se smířit pouze s tímto konstatováním. Je třeba o výši příspěvku z rozpočtu města Blanska na činnost, provoz a obnovu hasičské techniky bojovat. Letošní rok a účast JSDH Olešná a JSDH Těchov při likvidaci živelních pohrom zvláště v polovině června ukázaly, co "dobráci" dokáží se stávajícím vybavením. Také to ale odhaluje a naznačuje, co by ještě dokázali, kdyby měli.......
Snad se to časem podaří posunout až k našim poslancům, senátorům a přesvědčit je při rozhodování, že sem vložené prostředky k něčemu jsou a budou. Zatím slyším většinou od těchto osob jen předvolební sliby a hesla při boji o poslanecká a senátorská křesla. Kéž bych se mýlil.

osobní názor

Datum: 22.10.2010 | Vložil: Křivan Jaromír

souhlasím s tím co je psáno, avšak skutečnost je daleko děsivějští. velitel JSDH Olešná

Přidat nový příspěvek