Výbor SDH

22.03.2010 19:47

Výbor SDH je výkoným orgánem sboru, který projednává a rozhoduje závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.Výbor tvoří starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové, velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů a další členové v počtu, který stanoví valná hromada. Je stanoveno, že výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho jednání se může s hlasem poradním zúčastnit i předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů.

SDH Olešná má v současné době výbor o počtu 11 členů. Jeho hlavním ůkolem je řídit a dobře reprezentovat sbor v období mimo valné hromady. Vlaná hromada zasedá zpravidla jednou za rok a jednou v období pěti let volí¨tato valná hromada nový výbor sboru.