Výjezd 2/2009 - Živelní pohroma - Záplava

14.07.2009 22:30

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 5)

Popis: Vodní laguna hrozící protržením a zaplavením dřevovýrobní firmy. Příjezd na místo. Průzkumem zjištěno, že vodní laguna nad firmou již přetéka do prostor firmy. Jednotka provádí její odčerpání. Laguna odčerpána. Odjezd.