Výjezd 3/2006 - Živelní pohroma - Povodeň

31.03.2006 19:30

Místo: Blansko

Jednotky: HZS Blansko, JSDH Olešná, JSDH Klepačov, JSDH Těchov, JSDH Petrovice, ...

Technika: DA 12 (1 + 5), OA (3)

Popis: Pomoc při provádění protipovodňových opatření a zábran. Příjezd na místo, stanoviště plnění protivodňových pytlů pískem. Provádíme plnění. Odjezd.