Výjezd 1/2009 - Technická pomoc - Odstranění stromů

27.05.2009 11:48

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: HZS Blansko, JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 3)

Popis: Odstranění stromu hrozící pádem na komunikaci. Příjezd na místo, průzkumem zjištěno, že na místě se nachází dva ztrouchnivělé stromy nakloněné nad vozovkou - vozovku uzavřeme, jeden strom odstraníme použitím motorové pily. K odstranění druhého stromu vyžádán automobilový žebřík AZ30 - odstraněním stromu by mohlo dijít ke škoě třetí osobě, hrozí pád na bránu, jednotka vyčká příjezdu AZ30. Příjezd jednotky HZS, uzavření komunikace, odtranění stromu za pomoci AZ30, úklid vozovky, odjezd.