Výjezd 2.2/2010 - Živelní pohroma - Záplava (Čerpání vody)

12.06.2010 21:40

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 5), OA (1 + 1)

Popis: Jedná se o zatopenou halu a sklad dřevovýrobní firmy. Průzkumem zjištěno, že hala je zatopená do výšky cca 30 cm vodou. Za výrobní halou se vytvořila vodní laguna a voda přetéká do skladu dřeva a výrobků. Nasazeno kalové čerpadlo k odčerpání laguny, pročištěna kanalizační vpusť a využita osobní pomoc k vynášení materiálu ze skladu a výrobní haly. Voda odčerpána. Objekt předán majiteli. Jednotkla přejíždí k další nahlášené události.