Výjezd 2.3/2010 - Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů

12.06.2010 22:58

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 5), OA (1 + 1)

Popis: Jedná se o uvolněnou plechovou střechu na objektu rodinného domu. Průzkumem zjištěno, že byla stržena ze 2/3 plechová střecha z budovy RD, zbylá část krytiny je uvolněná. Pomocí vysunovacího žebříku vstoupíme na střechu, zajištěni budeme provádět prozivorní připevnění a zakrytí střechy plachtou. Zásah ztěžuje vydatný déšť. Střecha zakryta, krytina připevněna, objekt předán majiteli. Jednotka se vrací zpět na základnu. Příjezd na základnu v 1:30.