Výjezd 4/2007 - Chemické látky - Na pozemní komunikaci

24.11.2007 16:26

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 5)

Popis: Olejová skvrna na vozovce, která se vlivem deště šíří do přilehlých zahrad, hrozí nebezpečí vniknutí do kanalizační vpusti. Příjezd na místo. Průzkum, příprava sorbentu, pískové směsi, zabezpeční kanalizační vpusti. Úklid vozovky. Odjezd.