Výjezd 10/2009 - Technická pomoc - Odstranění stromů

30.11.2009 16:50

Místo: Blansko, Olešná

Jednotky: HZS Blansko, JSDH Olešná

Technika: DA 12 (1 + 5)

Popis: Odstranění stromu přes komunikaci, komunikace neprůjezdná. Po cestě na místo zásahu hlášen další strom přes komunikaci. Příjezd na místo, spojení s jednotkou HZS, předáno velení, po dohodě s velitelem zásahu budeme komunikaci uzavírat - hrozí nebezpečí pádu stromu na projíždějící vozidla a zasahující hasiče. Na místě je silný nárazovitý vítr. Na žádost velitele zásahu jednotka provede průzkum směr Sv. Kateřina, kde je hlášen další strom přes silnici - průzkum negativní, jednotka se vrací zpět na základnu, kde vyčká na Policii ČR. Silnice uzavřena. Konec zásahu.