Činnost sboru v letech 1939 - 1948

Rok 1939 přinesl našemu národu nesvobodu a celému světu začátek nejstrašnější války v dějinách. Po dobu okupace činnost sboru pochopitelně opadla. Lidé měli velmi malý zájem o veřejnou činnost. Proto se sbor zaměřil jen na nejnutnější práce a cvičení. Během 2. světové války se sbor zúčasnil hašení několika lesních požárů. Také se jim podařilo lokalizovat požár kuželny u Hrazdírů. I kulturní činnost v obci byla pod vlivem války a říšských nařízení značně omezena.

8. května 1945 byla naše republika osvobozena a Hasičský sbor se opět pomalu pustil s chutí do práce. Ze dvou vraků vojenských automobilů značky Steyr – Daimler – Puch si členové sboru obětavou prací pořídili vlastní auto, takže již nebylo třeba používat koňského potahu do stříkačky. Úpravu auta organizovali mechanik Novotný Vincenc, Kunk Karel st., Dvorák Josef, Herman Jan a Kučera František ml., karosérii na toto auto zhotovil p. Emil Doležal z Blanska za cenu 17 500 Kč. Pořízením auta však bylo třeba zvětšit hasičskou zbrojnici. Potřebný pozemek daroval br. Bajza Vincenc a na jaře roku 1949 byla zbrojnice rozšířena za spolupráce členů sboru a místních občanů. 

I ostaní činnost sboru se brzy vrátila do původních kolejí. Sbor se opět účastnil různých cvičení, sjezdů, kurzů a oslav. Například 5. července 1947 se náš sbor na Krajském sjezdu v Olomučanech umístil na 1. místě. Na okrskovém cvičení v Šebrově roku 1948 si sbor opět 1. místo uhájil.

Den 1. 4. 1948 byl pro Olešnou dnem více než významným. Obec byla připojena na elektrickou síť a přesně v 17 hodin a 30 minut rozsvítil nejstarší člen sboru p. Jan Svoboda světla v celé obci.